Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Artur Żurowicz

 ul. Klonowica 1A   71-241   Szczecin

Telefon +48 91 487 73 62
 
Email szczecin8@komornik.pl
 

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe : PKO PB O/Szczecin 60102047950000990201324094 lub osobiście w Kancelarii