Artur Żurowicz
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM SZCZECIN - PRAWOBRZEŻE I ZACHÓD W SZCZECINIE
ul. Klonowica 1A, 71-241 Szczecin
tel./fax: 091 487 73 62
e-mail: szczecin8@komornik.pl

Kancelaria zaprasza :
poniedziałek w godz. 9:00 - 16:30
wtorek w godz. 9:00 - 14:00
pozostałe dni w godz. 9:00 - 14:00

Dyżur Komornika :  w poniedziałek w godz. 14:30 -16:30 oraz w środę w godz. 9:00 - 14:00

PLIK   

 

Wpłaty należy dokonywać na konto bankowe : PKO PB O/Szczecin 60102047950000990201324094 lub osobiście w Kancelarii