Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Nasza kancelaria używa nowoczesnych narzędzi elektronicznych oraz systemów komunikacji z instytucjami publicznymi :

 


CEPIK (poszukiwanie samochodów dłużników)
KIR OGNIVO (poszukiwanie kont bankowych dłużników))
ZUS - EKS (poszukiwanie przychodów emerytalno-rentowych dłużników)
CPD (poszukiwanie adresów zamieszkania dłużników)
CEIDG  (poszukiwanie prowadzonych działalności gospodarczych dłużników)
EKW (poszukiwanie nieruchomości dłużników - działek, domów, mieszkań itp.)


Dla wierzycieli posiadamy możliwość odbierania wniosków elektronicznych w EPU.

                                                  ZAPRASZAMY