Komornik Szczecin-Police

 Kancelaria Komornika Sądowego


Z uwagi na awarię, w dniu dzisiejszym może być utrudniony kontakt telefoniczny z kancelarią. Obecnie trwa ustalanie przyczyny awarii oraz jej usuwanie. Za utrudnienia przepraszamy.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz zawiadamia iż, z uwagi na rekomendowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Sprawiedliwości prewencję dotyczącą epidemii wirusa Covit-19, od dnia 12-03-2020 r. interesanci nie będą bezpośrednio przyjmowani w kancelarii, za wyjątkiem osób wezwanych do stawienia się w kancelarii. Interesanci mogą kontaktować się z kancelarią drogą telefoniczną pod numerem 91-487-73-62 w godzinach 09:00 – 15:00, bądź za pomocą korespondencji listowej.

Wszelkich wpłat należy dokonywać na rachunek kancelarii :
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Szczecini
e
nr 60 1020 4795 0000 9902 0132 4094

 

 

Uruchomiono nowy nr FAX kancelarii – 918 85 13 64

 

Lata doświadczenia pozwoliły na stworzenie świetnie zorganizowanej i dobrze funkcjonującej struktury a dzięki wdrożonym w kancelarii systemom możliwa jest szybka i skuteczna egzekucja należności.

W Kancelarii zatrudnionych jest osiem osób w tym dwóch asesorów komorniczych.Kancelaria pracuje na systemie operacyjnym Kancelaria Komornika, poprzez e-Sąd EPU obsługuje wnioski egzekucyjne składane w formie elektronicznej, posiada dostęp do elektronicznego systemu OGNIVO – służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużników, bazy CEPIK-Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców oraz CBDKW – Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych, umożliwiającej składanie wniosków drogą elektroniczną w księgach wieczystych i poszukiwanie nieruchomości.Ponadto w celu uzyskania informacji o płatnikach składek odpytuje ZUS w formie elektronicznej.


UWAGA! od 30 kwietnia 2018 r. zapraszamy do nowej siedziby: ul. Południowa 25 B pok.  315-316


Stosujemy elektroniczne narzędzia egzekucyjne:

CEPIK (poszukiwanie samochodów dłużników)
KIR OGNIVO (poszukiwanie kont bankowych dłużników)
ZUS – EKS (poszukiwanie przychodów emerytalno-rentowych dłużników)
CPD (poszukiwanie adresów zamieszkania dłużników)
CEIDG  (poszukiwanie prowadzonych działalności gospodarczych dłużników)
EKW (poszukiwanie nieruchomości dłużników – działek, domów, mieszkań itp.)

Dla wierzycieli posiadamy możliwość odbierania wniosków elektronicznych w EPU.

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
Szczecin-Prawobrzeże i Zachód
Artur Żurowicz

Obszar działania Obszar działania

Wierzyciel ma prawo do wyboru dowolnego komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. (…)

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika…

Wykaz ulic wraz z kodami pocztowymiWykaz ulic wraz z kodami pocztowymi
należący do obszaru naszej działalności
pobierz

Obszar działania

Kontakt

Kontakt

Nasz adres:
71-001 Szczecin
ul. Południowa 25B/315

tel. +48 91 487 73 62

fax 918 851 364

 

szczecin8@komornik.pl

Godziny pracy

Godziny pracy

Kancelaria czynna:
poniedziałek – 9:00 – 16:30
wtorek – piątek
9:00 – 14:00

Dyżur komornika:
poniedziałek : 10:00 – 16:00

Numer konta

Numer konta

Bank PKO
Oddział 1
w Szczecinie

Nr konta:
60 1020 4795 0000 9902 0132 4094

Licytacje

Licytacje

Kancelaria Komornika Sądowego
Artura Żurowicza

Informacje o
aktualnych licytacjach