Szczecin, 5 pażdziernika 2023 r. o godz. 12:00

Obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w sprawie przeciwko dłużnikowi Nowak Małgorzata, przystąpi do opisu i oszacowania: lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Szczecin, przy ul. Wieniawskiego 22A/18

treść obwieszczenia


Szczecin, 5 sierpnia 2022 r. o godz. 12:00

Obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: Spółdzielnia Mieszkaniowa DĄB w Szczecinie w sprawie przeciwko dłużnikowi Taukin Karina, przystąpi do opisu i oszacowania: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego nr 40 D położonego w miejscowości Szczecin przy ul. Jasnej 15 posiadającego założony Zbiór Dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej DĄB w Szczecinie

treść obwieszczenia


Szczecin, 30 marca 2022 r. o godz. 12:30

Obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: ING Bank Śląski S.A. w sprawie przeciwko dłużnikowi Orłowski Kamil, przystąpi do opisu i oszacowania: lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w Szczecinie, przy ul. Wiśniowej 1/1, posiadającego założoną księgę wieczystą w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie o numerze: SZ1S/00035519/7

treść obwieszczenia


Szczecin, 10 marca 2022 r. o godz. 12:30

Obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kleeberga 8,10 w Szczecinie przystąpi do opisu i oszacowania: lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w Szczecinie przy ul. Kleeberga 10/14, dla której Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SZ1S/00124156/5 należącego do dłużnika Krzywiec Stanisław

treść obwieszczenia


Szczecin, 30 czerwca 2020 r. o godz. 11:00

Obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: Prime Car Management S.A. ;

przystąpi do opisu i oszacowania:spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w miejscowości Police przy ulicy Zygmunta Wróblewskiego 7C.

 

treść obwieszczenia


Szczecin, 8 lipca 2020 r. o godz. 10:00

Obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:Spółdzielnia Mieszkaniowa DĄB w Szczecinie
przystąpi do opisu i oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do garażu murowanego nr 5 położonego w Szczecinie przy ul Jasnej 101 – 101 c

treść obwieszczenia


Szczecin, 8 lipca 2020 r. o godz. 12:00

Obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: Altway (UK) Limited w Mansfield (Wielka Brytania)
przystąpi do opisu i oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w miejscowości Szczecin przy ulicy Witkiewicza 21B

Treść obwieszczenia


Szczecin, 2 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00

Obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz zawiadamia, że na wniosek wierzyciela Altway (UK) Limited w Mansfield (Wielka Brytania) przystąpi do opisu i oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w miejscowości Szczecin przy ulicy Witkiewicza 21B

treść obwieszczenia


Szczecin, w dniu 12 marca 2020

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: Spóldzielnia Mieszkaniowa DĄB
przystąpi do dodatkowego opisu i oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Chłopskiej 65a/8, posiadającego założony Zbiór Dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej „DĄB” z siedzibą w Szczecinie,


Szczecin, dnia 2019-05-16

OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz zawiadamia, że na wniosek wierzyciela:Spóldzielnia Mieszkaniowa DĄB,ul. Rydla 71a 70-783 Szczecin przystąpi do dodatkowego opisu i oszacowania – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Chłopskiej 65a/8, posiadającego Zbiór Dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej DĄB z siedzibą w Szczecinie.

Tekst obwieszczenia.


Szczecin, dnia 2017-09-12

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: Bank Ochrony Środowiska SA, Żelazna 32, 00-832 Warszawa, przystąpi do opisu nieruchomości gruntowej niezabudowanej – działka nr 342/11 w obrębie Brzózki 1 gm. Nowe Warpno posiadającej księgę wieczystą o numerze: SZ2S/00001488/0 w XI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie.

Pobierz opis Postanowienia >>>

Sygn. akt Km 150/16 | Szczecin, dnia 2017-07-13

P O S T A N O W I E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz w postępowaniu egzekucyjnym z wniosku wierzyciela:- Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik , 72-009 Police,ul. Roweckiego 42 przeciwko dłużnikom: – Sołtykowski Łukasz i   Sołtykowski Kamil o egzekucję z nieruchomości dłużnika w związku z przystąpieniem do opisu i szacowania nieruchomości należącej do dłużnika na podstawie art. 948 kpc.

Pobierz opis Postanowienia >>>

Sygn. akt Km 16/15  | Szczecin, dnia 2017-07-10

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: AGROMA BUD Sp. z o.o. w Szczecinie,  ul. Letnia 12,  70-813 Szczecin przystąpi do opisu nieruchomości gruntowej w tym udziału w wysokości 250/1000 części w ww. nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Chorzowskej 26k posiadającej nr księgi wieczystej: SZ1S/00144227/0 w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie należącej do dłużnika: Lewandowski Krzysztof

Pobierz opis Obwieszczenia >>>

Sygn. akt Km 1239/13 | Szczecin, dnia 2017-06-28

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: Spółdzielnia Mieszkaniowa DĄB, ul. Rydla 71 a, 70-783 Szczecin przystąpi do opisu: nieruchomości gruntowej – działki nr ew. 365/231, położonej w miejscowości Mierzyn, Mierzyn 1 posiadającej księgę wieczystą, nr SZ2S/00034097/2 w XI Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie należącej do dłużnika: Wiśniewski Janusz, ul. Limanowskiego 20/1B, 73-110 Stargard

Pobierz opis Obwieszczenia >>>

Sygn. akt Km 568/16 | Szczecin, dnia 2017-03-16

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Artur Żurowicz zawiadamia, że na wniosek wierzyciela: Spółdzielnia Mieszkaniowa DĄB, ul. Rydla 71 a, 70-783 Szczecin przystąpi do opisu: – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Szczecinie przy ul. Chłopskiej 65a/8, posiadającego Zbiór Dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej DĄB z siedzibą w Szczecinie, należącego do dłużnika: Wolinski Bożena

Pobierz opis Obwieszczenia >>>